Skip to content

ЕС представителство

Ние ще изготвим предложение, което отговаря на нуждите ви.

Две удобни предложения

Администраторите и обработващите лични данни, които са със седалище извън ЕС, но предлагат стоки или услуги на (или наблюдават поведението на) субекти на данни в ЕС, трябва да назначат ЕС представител. Data Owl предлага да поеме тази роля на абонаментен принцип, като стане местното лице за контакт със субекти и съответния регулатор по всички въпроси, произтичащи от обработката на лични данни. Този абонамент идва с гарантиран брой часове на месец, посветени на:

  • Поддържане на регистър на дейностите по обработка на данни,
  • Комуникация с надзорните органи,
  • Улесняване на комуникацията ви със субектите на данни.

Ако във вашия случай става дума за значителна по обема си комуникация, ще ви предложим ЕС представителство Про, където ще получите по-голям брой гарантирани часове.