Skip to content

Обучения

Кажете ни повече за това какво ви е нужно и ние ще ви изпратим ценово предложение в рамките на един работен ден.

Ценно увеличаване на капацитета

Ние помагаме на фирмите да намалят зависимостта си от външни доставчици на услуги чрез обучения в областта на защита на лични данни, GDPR и свързано с този регламент законодателство. Работим заедно с нашите клиенти, за да намалим регулаторния риск в случаите, когато има много сериозно обработване на лични данни и по този начин помагаме на фирмите да покажат на регулаторните органи, че са разработили и наистина поддържат нужните предпазни механизми.

С повече от 100 обучения, конкретно подготвени за отделните клиенти, Data Owl осигурява на компаниите такива знания и инструменти, които са им необходими, за да постигнат устойчиво управление и независимост. В зависимост от това какви нужди са установени от нас или от клиента, ние можем да подготвим съответното специализирано обучение за различни категории служители, например:

  • Ръководен екип – обобщена информация за приложимото законодателство и за нормативните изисквания
  • Длъжностно лице за защита на данните – техническо обучение, конкретно насочено към дейността или общо обучение, с което да се подобри подготовката и да се задълбочат познанията на служителя
  • Едновременно прилагане на GDPR и мерки във връзка с борбата с изпирането на пари
  • Едновременно прилагане на законодателството във връзка с мрежовата и информационна сигурност и GDPR
“ Насоките, които получих, ми позволиха да структурирам план за дейността (…)
Обучението допринесе за подобряване на процесите за защита на лични данни и моята роля в тях.”