Skip to content

beam-BSE

beam (съкращение от Bulgarian Enterprise Accelerator Market) е пазар на растеж за малки и средни предприятия. Пазарът е организиран от Българска фондова борса АД (БФБ) и на него компаниите могат да наберат необходимото им финансиране за реализацията на бъдещи проекти.

Участието на beam пазара се осъществява при определен регламент и със съдействието на съветник по процеса на листване и по-нататъшното им присъствие на този пазар. Data Owl е един от съветниците, одобрени от БФБ.

Има два начина, по които компаниите могат се възползват от този пазар:

  • Да издадат финансови инструменти (в повечето случаи – акции). Така компаниите могат да привлекат нови акционери и финансови средства.
  • Да емитират дълг (под формата на облигации). В тези случаи компаниите трябва да върнат на инвеститорите получените от тях средства, заедно с лихва.

Пазарът на растеж beam дава възможност на компаниите да наберат капитал до 3 млн. евро без особени административни затруднения, финансови тежести и при последващ облекчен режим за прозрачност. Друго удобство е, че след това компанията може да прехвърли инструментите си на основен пазар на БФБ при по-леки условия. За акционерите на компанията, която участва на beam пазара, това също е начин за обективна пазарна оценка на инвестицията им, както и възможност за справедлив пазарен вариант за продажба/излизане от инвестицията при търговия, освободена от данък печалба.

Ние сме на разположение да предоставим консултация за възможностите, които дадена компания има, както и да помогнем с разяснения за процедурите, сроковете, разходите, подготовката и реализацията на бъдещи проекти чрез beam пазара.

Още информация за beam пазара можете да намерите тук, а за консултация с нас, пишете ни.