Skip to content

Анализи

Schedule a 5-minute call with one of our experts or email us to see how Data Owl can help you reach your compliance objectives.

Доказана методика, разработена от нас

Ние използваме наш собствен подход, за да извършим оценка на съответствието със законодателството за цялостна бизнес дейност, отделен договор, работа, или специални технически мерки. Методиката, разработена и възприета от Data Owl, ни позволява да работим с всеки бизнес в която и да е област. Тя вече е доказана в практиката, благодарение на успешните анализи за различни по големина компании в повече от 20 области на икономиката. Това, което клиентът получава, е документ, който после се използва, за да се намалят или елиминират напълно регулаторния и бизнес риск, и да се избегнат парични глоби и други неустойки по договори с подизпълнители.

Освен че ще извършим оценка на рисковете и несъответствията, можем да ви помогнем да си назначите Длъжностно лице за защита на данните и да извършим GDPR одити на бизнес партньори, както и управление на искове за достъп до информация и оплаквания от лица, на които обработвате личните данни. В случай че установим, че вашата дейност не е обект на регулация, ще получите компетентно становище, което можете да използвате в случаи на претенции или при запитване от страна на ваши бизнес партньори, клиенти или одитори.

Анализите на нуждите и съответствията са особено подходящи за вече действащи и разширяващи се компании, които подлежат на регулация съгласно нормативната рамка. Прехвърлянето на тези процеси към Data Owl ви осигурява спокойствие, защото възлагате отговорна задача на професионалисти с конкретен опит, които извършват всички необходими проверки в рамките на предварително уговорен срок.

“Благодарение на професионалното им съдействие, ние успяхме да въведем без усилие наши процедури във връзка с GDPR, като това стана в предварително уговорените срокове, така че нашата дейност вече съответства на GDPR, без това да смути дейността ни по какъвто и да е начин.“