Skip to content

Наем на длъжностно лице

Свържете се с нас, за да получите ценови предложения за стандартна услуга и за Пакет Про.

Грижата е от нас

Трябва ли да подобрите знанията и уменията на служителите, които се занимават с обработка на лични данни, поверителност или съответствие с нормативните изисквания? Или може би се изисква да назначите Длъжностно лице за защита на данните, обаче не сте сигурни, че ви трябва служител на пълен работен ден? Мислите, че не разполагате с необходимите знания и умения да следите дали този служител си върши добре работата, а същевременно считате за важно да отговорите на нормативните изисквания, свързани със защита на личните данни?

В такъв случай можем да ви помогнем, като поемем работата на Длъжностно лице за защита на данните.

Нашето стандартно абонаментно предложение включва следното:

  • Законодателни и регулаторни актуализации в резултат на насоките, издадени от Европейския комитет по защита на данните, задължителни решения на Съда на Европейския съюз относно задължителното тълкуване на правото на ЕС (напр. Schrems II),
  • Актуализация и изменения на вътрешните правила и процедури,
  • Текуща комуникация със съответния регулатор по въпроси, свързани със защита на данните,
  • Помощ в случаи на нарушение на сигурността на личните данни,
  • Управление и въвеждане на процедури във връзка с доклади за оценка на въздействието за защита на личните данни,
  • Професионална помощ за установяване на баланса между вашите законни интереси и правата на субектите на лични данни, който трябва да се търси, за да се гарантира вашето спокойствие за законността на процесите, които сте въвели при обработката на данни,
  • Надзор на ваши доставчици, които обработват лични данни – създаване и поддържане на регистри и записи на данни.

За услугата Про освен стандартния пакет услуги, предлагаме:

  • Гарантиран брой часове на месец, посветени на (1) отговори на искания за достъп до информация от страна на субекти, (2) комуникация с надзорни органи и (3) търговци.