Skip to content

Лични данни – какво са и защо са важни?

Ако може да доведе до някое конкретно лице, значи са лични данни.

Данните могат да бъдат определени като лични за една фирма, но не и за друга, в зависимост от това какво тази фирма вече знае за същия човек. Колкото повече някой знае за човека, толкова повече неща, които иначе изглеждат случайна информация, могат да послужат за идентифициране на човека. Обратното също е валидно.

Затова е важно да съществува такава законодателна рамка, която хем да предпазва хората, хем да дава насоки на фирмите, които са администратори, или които обработват лични данни. В епохата на повсеместната автоматизация и когато е налице извличането на данни и таргетиране на лица чрез мощни алгоритми, наличието на правила за отговорна и справедлива обработка на личните данни от страна на заинтересованите участници е задължително. Независимо дали става въпрос за Калифорнийския закон за защита на личните данни на потребителите, GDPR или Закона за защита на личните данни на Северна Македония, всички тези закони от ново поколение са ориентирани към човека.

За да ги спазвате, най-вече е нужно да прилагате стандартни принципи за сигурност, здрав разум и етика. Понякога проблеми може да възникнат заради погрешно тълкуване на регламенти или заради неправилни бизнес практики, които могат да бъдат променени. Когато има конкурентни интереси или разпоредби, ориентирането в множеството закони за личните данни може да бъде по-сложно. В тези случаи можете да се възползвате от нашия наистина богат практически опит, изпробвани решения и добри практики, за да ви помогнем да намерите решение.

Вижте как най-добре може услугите, които предлагаме, да паснат на нуждите ви.