Skip to content

Ние рационализираме,
опростяваме и ви подпомагаме

В Data Owl работят квалифицирани специалисти, които искат грижата за обработката и защитата на лични данни и спазването на нормативните изисквания да не се превръща в тежест за бизнеса.

Целта на Data Owl е да остави бизнеса да прави това, което трябва да прави – да се развива и да расте, докато ние предоставяме необходимата помощ и защита за спазване на нормите и изискванията и за изграждане на силни и надеждни вътрешни системи за сигурност.
Ние обслужваме повече от 20 области и имаме безупречен опит, доказал се с изпълнението на:

  • Повече от 60 анализа на нуждите и съответствията;
  • Над 100 специално изготвени обучения за отделни служители и цели екипи;
  • Множество оценки на въздействието на защита на данните за компании в областта на високите технологии и специфични операции по профилиране.

Давали сме експертно мнение и консултации на дизайн на съгласия и информационни права за всякакъв тип дигитални активи (напр. отворени и затворени платформи, интернет страници, вътрешни ERP системи, чатботове и др.) и сме помагали на фирми и организации да качат бази с лични данни в облачни решения.

Специалистите ни притежават необходимите сертификати като CIPP/e и се съсредоточават върху пресечните точки между трудовите права и правото за защита на данните; здравната индустрия и защитата на данните; цифровите услуги и личните данни. 

В допълнение към всичко това екипът има над 15 години задълбочен и доказан опит в подготовката и изпълнението на проекти на капиталовия пазар в България, предназначени за първичен и за вторичен пазар.

Потърсете ни за повече информация за нашия опит или ако искате да обсъдим вашите нужди и проекти.

0
анализи на нуждите
0
обучения
0
оценки на въздействието