Skip to content

ДА ОСТАВИМ БИЗНЕСА ДА СИ ВЪРШИ РАБОТАТА

Ние ще се погрижим за защитата на личните данни

Ако четете това, значи или знаете нещо или ви е нужно да научите нещо за личните данни и тяхната защита.

Личните данни не са вещ и все пак те принадлежат на човека, за когото се отнасят. Ако могат да насочат към този човек, това значи, че са лични данни. А когато говорим за данни и неприкосновеност на личния живот, то всеки човек има основни права, които трябва да бъдат спазвани. Да се спазва нормативната рамка може да се превърне в сериозна тежест, когато трябва да прецените дали спазвате изискванията или пък трябва да подобрите процесите си, така че да спазвате изискванията, или да се отчитате.

Спокойно. Това е работа за нас.

Data Owl ще ви каже какво значи да отговаряте на изискванията, как бизнесът ви може да печели от това и какви биха били проблемите, ако не спазвате изискванията.

УСЛУГИ

Ползи за вас

Ние работим активно в над 20 области и можем да покрием нуждите на големи, средни и малки бизнеси, които трябва да мислят за регулаторните изисквания. Не сте сигурни дали спадате към една от тези групи? Можем да ви помогнем да установите това.

Ние допринасяме за изграждането на капацитет в областта на защита на личните данни, на GDPR и свързаното или подобно на този регламент законодателство. По този начин способстваме за намаляваме на зависимостта ви от външни услуги. Ние можем да обучим ваш служител, който да отговаря на изискванията за заемане на длъжност или екипа, който отговаря за съответствието. Обучителните ни програми могат да бъдат изцяло съобразени с вашата дейност и конкретни нужди.

Методологията ни е проверена и доказала се в практиката. Резултатът от анализа е доклад за нуждите или за несъответствията, който след това можете да използвате, за да намалите или премахнете изцяло регулаторен и бизнес риск.

Ние можем да помогнем на дейността ви, като поемем на абонаментен принцип дейността на длъжностното лице за защита на данните. По този начин вие ще отговаряте на законодателните изисквания, без това да натежава на бюджета и разходите ви. А когато настъпи моментът, в който пожелаете да си назначите длъжностно лице, ние ще го обучим.

Ние ще бъдем вашият местен представител за субекти на лични данни и съответния регулатор по въпроси, които касаят обработката на лични данни. Абонаментът с нас ви гарантира услугата за фиксиран брой часове на месец.

Нека да поговорим за нуждите ви.

Човек от нашия експертен екип е на разположение да ви изслуша и да помогне на бизнеса ви.

clients@dataowl.eu

partners@dataowl.eu

България

бул. „Джеймс Баучер“ №103, ет. 5, офис 7, София 1407

Искате да ни оставите съобщение?

Попълнете тези полета и ние ще се свържем с вас.
Всички полета са задължителни: