Skip to content

Условия за ползване

Тези Условия за ползване обясняват как можете да използвате уебсайта dataowl.eu (Уебсайтът).
Използвайки Уебсайта, Вие се съгласявате с тези Условия; ако не сте съгласни с някое от Условията, недейте да влизате в Уебсайта и не го използвайте.

Data Owl

Този Уебсайт се администрира от Data Owl, което е дружество с ограничена отговорност, регистрирано под името „Дейта аул“ ООД с единен идентификационен код 201189634.

Промени

Тези Условия и съдържанието, налично на Уебсайта, могат да бъдат променяни по всяко време от Data Owl. С използването на този Уебсайт след като Data Owl актуализира Условията, Вие се съгласявате с всички актуализирани Условия. Изменените Условия са задължителни за Вас веднага след публикуването им на Уебсайта.

Обща употреба

Този Уебсайт предоставя обща информация за Data Owl и нашите бизнес услуги. Уебсайтът и всяка информация, налична на него (като презентации, публикации, статии), са предназначени за общ преглед на темите и не трябва да се считат за индивидуален съвет. Такава информация не може да замени правния съвет или разрешението преди предприемането на определени действия или сделки.
Използването на Уебсайта е безплатно.

Връзки към сайтове на трети страни

Уебсайтът може да бъде свързан или да предоставя връзки към други уебсайтове, които не са уебсайтове, контролирани или управлявани от Data Owl (наричани общо „Сайтове на трети страни“). Data Owl не носи отговорност за съдържанието, точността, верността и условията за поверителност на Сайтовете на трети страни. Вие разбирате и се съгласявате да използвате Сайтовете на трети страни съгласно техните собствени условия и на свой собствен риск.

Всяко позоваване на Уебсайта на продукт, услуга, публикация, институция, организация на трета страна или физическо лице не представлява и не означава, че Data Owl одобрява или препоръчва такава трета страна доставчик.

Политика за поверителност

Моля да се запознаете с Политиката за поверителност на Data Owl Privacy Policy, която е достъпна тук. Тя разяснява как обработваме личните Ви данни.

Авторско право

Освен ако не е посочено друго, всички материали, достъпни на уебсайта, са лицензирани под CC BY-NC-SA 4.0.

Търговски марки

Търговските марки, имената и логата на този Уебсайт са собственост на съответните им (подразбиращи се) собственици.
Всички права, които не са изрично предоставени в настоящия документ, са запазени.
Всички материали на Уебсайта, собственост на Data Owl, могат да се използват съгласно условията на лиценза Creative Commons (CC), и:
• са разрешени само за ползване с некомерсиални цели

• трябва да бъдат надлежно цитирани като се посочват тяхното авторство, дата на публикуване и URL.

Непоемане на гаранции

Използването на този Уебсайт и разчитането на публикуваната информация е на Ваш собствен риск. Data Owl не гарантира точността, навременността или пълнотата на материалите, съдържащи се на този Уебсайт. Data Owl не поема отговорност за грешки или пропуски в информацията на Уебсайта.
Информацията на Уебсайта се предоставя „такава, каквато е“, без гаранция за годност, пригодност за конкретна цел или ненарушаване на правата на трети лица.
Не предоставяме гаранции срещу загуба на информация от трети страни, дължаща се на вируси, зловреден софтуер или шпионски софтуер, които могат да засегнат Вашия компютър.

Ограничаване на отговорността

Data Owl не носи отговорност:
• за каквито и да било преки и/или косвени, специални, случайни, примерни, наказателни или последващи щети или загуби (включително, но не само, загуба на данни или записи, пропуснати ползи или други икономически загуби; щети от репутационен характер), претендирани и/или претърпени от лица, използващи Уебсайта, или от лица, които разчитат или действат/въздържат се от действия и сделки въз основа на публикуваната на Уебсайта информация,
• за всякакви вреди или щети, произтичащи от атака за отказ на услуга, вирус или друг софтуер или технологично вреден или увреждащ материал, който може да засегне устройството на който и да е посетител на Уебсайта, неговото ИТ оборудване, данни или материали в резултат на използването на Уебсайта или изтеглянето на съдържание от него или от сайтове, към които Уебсайтът препраща.

Data Owl не носи отговорност:
• ако (която и да е част от) информацията на Уебсайта е непълна, неточна или неточна поради технически или други грешки; Data Owl не носи отговорност за съдържанието на публикации и информация, предоставени от трети страни,
• за субективни възприятия и тълкуване на точността, пълнотата и полезността на информацията, публикувана на Уебсайта,
• ако по каквато и да е причина използването и достъпът до Уебсайта бъдат прекратени или временно забранени.

Неразрешени дейности

Когато използвате този Уебсайт, Вие се съгласявате да не предприемате неразрешени дейности, които са от такъв характер, че да повлияят отрицателно върху работата/натоварването и външния вид на Уебсайта, включително, но не само: използване на зловреден софтуер или причиняване на отказ на услуга чрез чести заявки или по друг начин.
Data Owl може да докладва на официалните органи за всякакви действия, които могат да бъдат незаконни по отношение на използването на Уебсайта.

Приложимо право и разрешаване на спорове

Data Owl контролира и управлява този Уебсайт от България. Използването на Уебсайта и настоящите Условия, както и неуредени въпроси, се уреждат от българското законодателство.
Всички спорове, които могат да възникнат между Вас и Data Owl във връзка с използването на този Уебсайт или неговите услуги или информация, се насърчава да бъдат уреждани по приятелски начин. Ако такова доброволно споразумение не може да бъде постигнато, спорът ще бъде отнесен пред компетентния съд на територията на Република България, ако сте клиент, или от компетентния съд в град София, Република България (във всички останали случаи).

Прекратяване

Настоящите условия могат да бъдат прекратени или изменени по всяко време от Data Owl. Data Owl може да свали Уебсайта по всяко време, което автоматично прекратява използването му от Ваша страна.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно тези Условия или по някаква друга причина трябва да се свържете с Data Owl, можете да го направите, като пишете на office@dataowl.eu.